造车新权势无所害怕!高合荣获双项殊荣,真实的国货之光!


 完美体育app下载 - 完美体育app官方最新版下载   最新资讯   2022-04-27
造车新权势无所害怕!高合荣获双项殊荣,真实的国货之光!

纵不雅近几年的汽车市场,我国自立汽车品牌飞速成长 ,并抢占了不少份额,在奢华品牌范畴亦是云云 。纵然面临的是沉淀百年的车企,以及BBA如许的奢华品牌 ,造车新权势依然无所害怕 ,好比自立品牌高合汽车。按照第三方机构宣布的销量数据,高合汽车旗下的可进化超跑SUV高合HiPhi X,在2022年2月份的交付量是355辆 ,连任50万以上奢华纯电月度销量冠军,并冲破了疾驰以及保时捷的销量。在近日,高合HiPhi X还得到最高奖项德国红点产物设计年夜奖以及CCRT汗青最高分!

提及德国红点产物设计年夜奖 ,信赖不少人都知道,该奖项是“全世界规模内产物设计范畴含金量最高的奖项”,每一年都为全世界规模内最具美学吸引力、功效性 、智能性、立异性的优异产物颁布此奖项 。高合HiPhi X获此殊荣 ,患上益于接纳立异性的第四维设计理念,提出了3D+X,并引入无穷种可能的数字化体验 ,带来冲破通例的一壁,揭示出并世无双的设计美学,博得评委果高度承认 。

而提及中国汽车消费者研究与评价规程(CCRT) ,则是被称为中国汽车界的《消费者陈诉》。旨在汽车智能化新形势下 ,将消费者调研与实车客不雅测试两年夜评价手腕相联合,以更为切近用户现实用车场景的体式格局,对于被测试车型举行多方面的测评 ,患上出的测试成果以及信息参考值更为周全,更具权势巨子性。而高合HiPhi X在测试傍边以综合患上分87.9分,得到该测试自2018年以来最佳的成就 ,足以证实高合HiPhi X的精彩产物力 。

高合汽车作为新权势头部企业,完善的揭示出新时代的奢华气质,深刻洞察市场以及客户的需求 ,其实不断进级进化,以此获得德国红点设计年夜奖的承认,以及CCRT的汗青最高分评价。将来 ,高合汽车将继承承袭喜欢创造的品牌基因,连续与用户落地TECHLUXE®科技奢华品牌体验 !

完美体育app下载 - 完美体育app官方最新版下载
【读音】:

zòng bú yǎ jìn jǐ nián de qì chē shì chǎng ,wǒ guó zì lì qì chē pǐn pái fēi sù chéng zhǎng ,bìng qiǎng zhàn le bú shǎo fèn é ,zài shē huá pǐn pái fàn chóu yì shì yún yún 。zòng rán miàn lín de shì chén diàn bǎi nián de chē qǐ ,yǐ jí BBArú xǔ de shē huá pǐn pái ,zào chē xīn quán shì yī rán wú suǒ hài pà ,hǎo bǐ zì lì pǐn pái gāo hé qì chē 。àn zhào dì sān fāng jī gòu xuān bù de xiāo liàng shù jù ,gāo hé qì chē qí xià de kě jìn huà chāo pǎo SUVgāo hé HiPhi X,zài 2022nián 2yuè fèn de jiāo fù liàng shì 355liàng ,lián rèn 50wàn yǐ shàng shē huá chún diàn yuè dù xiāo liàng guàn jun1 ,bìng chōng pò le jí chí yǐ jí bǎo shí jié de xiāo liàng 。zài jìn rì ,gāo hé HiPhi Xhái dé dào zuì gāo jiǎng xiàng dé guó hóng diǎn chǎn wù shè jì nián yè jiǎng yǐ jí CCRThàn qīng zuì gāo fèn !

tí jí dé guó hóng diǎn chǎn wù shè jì nián yè jiǎng ,xìn lài bú shǎo rén dōu zhī dào ,gāi jiǎng xiàng shì “quán shì jiè guī mó nèi chǎn wù shè jì fàn chóu hán jīn liàng zuì gāo de jiǎng xiàng ”,měi yī nián dōu wéi quán shì jiè guī mó nèi zuì jù měi xué xī yǐn lì 、gōng xiào xìng 、zhì néng xìng 、lì yì xìng de yōu yì chǎn wù bān bù cǐ jiǎng xiàng 。gāo hé HiPhi Xhuò cǐ shū róng ,huàn shàng yì yú jiē nà lì yì xìng de dì sì wéi shè jì lǐ niàn ,tí chū le 3D+X,bìng yǐn rù wú qióng zhǒng kě néng de shù zì huà tǐ yàn ,dài lái chōng pò tōng lì de yī bì ,jiē shì chū bìng shì wú shuāng de shè jì měi xué ,bó dé píng wěi guǒ gāo dù chéng rèn 。

ér tí jí zhōng guó qì chē xiāo fèi zhě yán jiū yǔ píng jià guī chéng (CCRT),zé shì bèi chēng wéi zhōng guó qì chē jiè de 《xiāo fèi zhě chén sù 》。zhǐ zài qì chē zhì néng huà xīn xíng shì xià ,jiāng xiāo fèi zhě diào yán yǔ shí chē kè bú yǎ cè shì liǎng nián yè píng jià shǒu wàn xiàng lián hé ,yǐ gèng wéi qiē jìn yòng hù xiàn shí yòng chē chǎng jǐng de tǐ shì gé jú ,duì yú bèi cè shì chē xíng jǔ háng duō fāng miàn de cè píng ,huàn shàng chū de cè shì chéng guǒ yǐ jí xìn xī cān kǎo zhí gèng wéi zhōu quán ,gèng jù quán shì jù zǐ xìng 。ér gāo hé HiPhi Xzài cè shì bàng biān yǐ zōng hé huàn shàng fèn 87.9fèn ,dé dào gāi cè shì zì 2018nián yǐ lái zuì jiā de chéng jiù ,zú yǐ zhèng shí gāo hé HiPhi Xde jīng cǎi chǎn wù lì 。

gāo hé qì chē zuò wéi xīn quán shì tóu bù qǐ yè ,wán shàn de jiē shì chū xīn shí dài de shē huá qì zhì ,shēn kè dòng chá shì chǎng yǐ jí kè hù de xū qiú ,qí shí bú duàn jìn jí jìn huà ,yǐ cǐ huò dé dé guó hóng diǎn shè jì nián yè jiǎng de chéng rèn ,yǐ jí CCRTde hàn qīng zuì gāo fèn píng jià 。jiāng lái ,gāo hé qì chē jiāng jì chéng chéng xí xǐ huān chuàng zào de pǐn pái jī yīn ,lián xù yǔ yòng hù luò dì TECHLUXE®kē jì shē huá pǐn pái tǐ yàn !